Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İşbu mesafeli satış sözleşmesi(Bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır.), alıcının satıcıya ait www.sosyetikavm.com elektronik ticaret internet sitesinden(Bundan sonra “İnternet Sitesi” olarak anılacaktır.) sipariş vererek satın almak istediği aşağıda belirtilen ürünlerin(Ürün/Ürünler) alıcıya satışı-teslimi ve diğer hususlara ilişkin olarak tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler. Alıcı, bu sözleşmeyi internet sitesinde onayladıktan sonra sipariş verdiği Ürün(ler)'in bedeli ve masrafları seçtiği ödeme yöntemi ile tahsil olunur.

Madde-1. TARAFLAR

1.1.SATICI:

Ünvanı                                   : Soho Kozmetik İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi

Adres                                     : İstoç Toptancılar Çarşısı 2455 Sk No:14 Bağcılar                                                        İstanbul

Telefon                                   : +902127060066

E-posta                                  : destek@sosyetikavm.com

MERSİS No                            : 0772071643800001

1.2.ALICI:

Adı ve Soyadı/Ünvanı :

Adres                                      :

Telefon                                    :

E-Posta                                   :

Madde-2. SÖZLEŞMENİN KONUSU, KAPSAMI, ÜRÜN, FİYAT, ÖDEME VE TESLİMAT

2.1. İşbu Sözleşme, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun(Bundan Sonra “Tüketici Kanunu” olarak anılacaktır.) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'ne uygun olarak düzenlenmiştir.

2.2. İşbu sözleşmenin konusu, alıcının satıcıya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş vererek satın aldığı, internet sitesinde yazılı olan nitelikleri haiz ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak Tüketici Kanunu ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

2.3. İşbu sözleşmenin tarafları, Tüketici Kanunu ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

2.4. Satıcıya ait olan www.sosyetikavm.com isimli internet sitesinde yer alan ön bilgilendirme formu ve alıcı tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura, işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

2.5. Ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, markası, modeli, rengi, birim fiyat(lar)ı ve satış bedeli ödeme(tahsilat) bilgileri ve alıcının bildirdiği teslim yeri dahil teslimat bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir. Aşağıda yer alan bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır. Bu bilgilerin doğru olmadığı veya noksan olduğu durumlardan doğacak zararları tamamıyla karşılamayı ve ayrıca bu durumdan oluşabilecek her türlü sorumluluğu alıcı kabul eder.

 

ÜRÜN

 

 

BİRİM FİYATI

 

ADET

 

TOPLAM(TL)

 

Marka, renk, beden ve benzeri

 

 

         … TL

 

… Adet

 

         … TL

 

Kulanılan hediye çeki ve benzeri

 

         … TL

 

Sipariş işlemi, gönderimi ve kargo ücreti

 

         … TL

 

Toplam Ödeme

 

         … TL

 

2.5.1.Ödeme Şekli/Aracı:

-Kapıda kredi kartlı ya da nakit ödeme

-Kredi kartı ile ödeme (Kart tipi visa/mastercard…, kart numarası…, kredi kartına taksit/tek çekim…, toplam tutar…)

2.5.2.Teslimat ve Fatura Bilgileri

 

Teslimat Bilgileri

 

Ad ve Soyadı/Ünvanı:

 

 

 

Adres:

 

 

 

Telefon:

 

 

 

E-Posta:

 

 

 

 

 

 

Fatura Bilgileri

 

Ad ve Soyadı/Ünvanı:

 

 

 

Adres:

 

 

 

Telefon:

 

 

 

E-Posta:

 

 

 

2.6. Sipariş onay e-mailinin gönderilmesiyle birlikte, ürün/ürünler satıcının anlaşmalı olduğu kargo şirketi aracılığıyla alıcının adresine sevk edilir.

2.7. Teslimat süresi, sipariş onay e-mailinin gönderilmesinden itibaren 30 gündür. Alıcıya önceden yazılı olarak, telefon, e-mail ya da SMS ile bildirilmek koşuluyla bu süre en fazla on gün uzatılabilir. 

2.8. Kargo şirketinin haftada bir gün teslimat yaptığı bölgelerde, gönderim bilgilerinde yanlışlık veya eksiklik olduğu hallerde ya da bazı sosyal olaylar ve doğal afetlerden kaynaklanan durumlarda belirtilen teslimat süresinde sarkma olabilir. Bu sarkmalardan dolayı satıcıya herhangi bir sorumluluk yüklenemez. Ürün, alıcıdan başka bir kişi ya da kuruluşa teslim edilecek ise teslim edilecek kişi ya da kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden veya alıcının yerinde olmamasından doğabilecek fazladan kargo bedellerinden satıcı sorumlu değildir. Belirtilen günler içerisinde ürün/ürünler müşteriye ulaşmadıysa teslimat problemleri müşteri hizmetlerine +902127060066 telefon numarası ya da iletişim destek@sosyetikavm.com e-mail adresi kullanılmak sureti ile derhal bildirilmelidir.

2.9. Sözleşme, alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup alıcının satıcıdan satın almış olduğu ürünün alıcıya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. Ürün, alıcının sipariş formunda ve işbu sözleşmede belirtmiş olduğu adrese ve belirtilen yetkili kişi/kişilere teslim edilecektir.

2.10. Teslimatı yapacak kargo firmasının alıcının bulunduğu yerde şubesi olmadığı takdirde alıcının satıcı tarafından bildirilecek bir diğer yakın şubesinden teslim alması gerekmektedir (Bu hususta alıcıya gerekli bilgilendirme, e-posta/mail, SMS veya telefonla yapılacaktır).

2.11. Satıcı, gerekli gördüğü durumlarda, alıcının vermiş olduğu bilgiler gerçekle örtüşmediği takdirde siparişi durdurma hakkını saklı tutar. Satıcı, siparişte sorun tespit ettiği durumlarda alıcının vermiş olduğu telefon, e-posta veya SMS aracılığıyla alıcıya ulaşamadığı takdirde siparişin yürürlüğe koyulmasını 15 (on beş) gün süreyle dondurur. Alıcının bu süre zarfında satıcı ile konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içerisinde alıcıdan herhangi bir cevap alınamazsa satıcı, her iki tarafın da zarar görmemesi için siparişi iptal eder.

2.12. Sevk edilen kargo paketinin zarara uğramış bir şekilde alıcıya ulaşmış olması durumunda alıcı, paketi teslim almayarak kargo şirketi kuryesi ya da yetkilisine tutanak tutturmalıdır. Kargo şirketi yetkilisi ya da kurye, paket içindeki ürünlerin hasara uğramadığını öne sürerse, alıcı, kargo paketinin teslim esnasında açılarak ürünlerin hasara uğramadığını kontrol ettirme hakkına sahiptir. Bu durum yine tutanakla tespit edilir. Kargo paketi, alıcı tarafından teslim alındığı andan itibaren gönderim ve teslim işlemleri tamamlanmış olur. Kargo paketi kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş ise, alıcı, tutanak kopyasıyla birlikte durumu derhal satıcıya müşteri hizmetleri veya e-mail aracılığıyla bildirmelidir.

Madde-4. Sözleşme Tarihi ve Mücbir Sebepler

4.1. Sözleşme tarihi, alıcı tarafından siparişin verildiği tarih olan …/…/… tarihidir.

4.2. Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Satıcı, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde alıcıya söz konusu durumu bildirmekle yükümlüdür. 

4.3. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 30 (otuz ) gün süreyle devam ederse taraflardan her birinin tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır.

Madde-5. Satıcının Hak ve Yükümlülükleri

5.1. Satıcı, 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir haller dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

5.2. 18 (on sekiz) yaşını doldurmamış olan kişiler, satıcıya ait www.sosyetikavm.com internet sitesinden alışveriş yapamaz. Satıcı, alıcının sözleşmede belirttiği yaşının doğru olduğunu esas alacaktır. Ancak alıcının yaşını yanlış yazmasından dolayı satıcıya hiçbir şekilde sorumluluk yüklenemeyecektir.

5.3. Satıcıya ait internet sitesinde sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından satıcı, sorumlu değildir. Buna istinaden satıcı, internet sitesindeki sistemden, tasarımdan veya yasadışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım ve fiyat hatalarından sorumlu değildir. Sistem hatalarına dayalı olarak alıcı, satıcıdan hak iddiasında bulunamaz.

5.4. Satıcıya ait internet sitesinden kredi kartı (Visa, MasterCard ve benzeri) ya da banka havalesi(EFT) ile alışveriş yapılabilir. Sipariş tarihinden itibaren bir hafta içinde havalesi yapılmayan siparişler iptal edilir.

Madde-6. Alıcının Hak ve Yükümlülükleri

6.1. Alıcı, sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir sebepler dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

6.2. Alıcı, sipariş vermekle birlikte iş sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayıldığını ve sözleşmede belirtilen ödeme şekline uygun ödemeyi yapacağını kabul ve taahhüt eder.

6.3. Alıcı, satıcıya ait internet sitesinden satıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer iletişim ve erişim bilgileri, satışa konu malın temel nitelikleri ve vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve masrafları vb. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde bilgi sahibi olduğunu bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini kabul ve beyan eder. 

6.4. Bir önceki maddeye bağlı olarak alıcı, ürün sipariş ve ödeme koşullarının, ürün kullanım talimatlarının, olası durumlara karşı alınan tedbirlerin ve yapılan uyarıların olduğu satıcıya ait internet sitesindeki sipariş, ödeme ve kullanım prosedür bilgilerini okuyup bilgi edindiğini ve elektronik ortamda gerekli onayı verdiğini beyan eder.

6.5. Alıcı, aldığı ürünü iade etmek istemesi durumunda ne surette olursa olsun ürüne ve ambalajına zarar vermemeyi ve iade anında fatura aslını ve irsaliyesini iade etmeyi kabul ve taahhüt eder.

 

 

Madde-7. Sipariş ve Ödeme Prosedürü

7.1. Sipariş

7.1.1. Alışveriş sepetine eklenen ürünlerin KDV dahil TL tutarı (Taksitli işlemlerde toplam taksit tutarları) alıcı tarafından onaylandıktan sonra ilgili banka kartının posu üzerinden işleme alınır. Bu nedenle siparişler, sevk edilmeden önce müşteriye sipariş onay maili gönderilir. Sipariş Onay maili gönderilmeden sevkiyat yapılmaz.

7.1.2. Süreçteki herhangi bir aksama durumu ya da kredi kartı ile ilgili ortaya çıkabilecek problemler alıcıya, sözleşmede belirttiği telefon, e-mail veya SMS yollarından biri veya birkaçı kullanılmak sureti ile bildirilir. Gerekirse alıcıdan bankası ile görüşmesi istenebilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin (EFT’nin) banka hesaplarına ulaştığı belirlenen andır.

7.1.3. İstisnai olarak haklı bir nedenle sözleşme konusu malın tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması ve/veya stok problemi ile karşılaşılması durumunda alıcı hemen açık ve anlaşılır bir şekilde bilgilendirilip onay vermesi durumunda alıcıya eşit kalitede ve fiyatta başka bir mal gönderilebilir ya da alıcının arzusu ve seçimi doğrultusunda başka yeni bir ürün gönderilebilir. Ürünün stoklara girmesi ya da teslime engel diğer engelin ortadan kalkması beklenebilir veya sipariş iptal edilebilir.

7.1.4. Sözleşme konusu ürünün teslim yükümlülüğünün yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hallerde alıcı, bu durumdan haberdar edilerek ödemiş olduğu ve varsa onu borç altına sokan makul her türlü toplam bedel, en geç on gün(10) içinde kendisine iade edilerek sözleşme iptal edilir. Böyle bir durumda alıcı, satıcıdan herhangi bir maddi ya da manevi tazminat talebinde bulunamayacaktır.

7.2. Ödeme

7.2.1. Satıcıya ait internet sitesinde kredi kartı bilgilerini kullanmak istemeyen alıcılara nakit havale(EFT) ile sipariş imkanları sunulmuştur. Havale ile ödemede alıcı kendisine en uygun bankayı seçip havalesini yapabilir. Eğer EFT yapılmışsa hesaba geçme tarihi dikkate alınacaktır. Havale veya EFT yaparken gönderen bilgilerinin fatura bilgileri ile aynı olması ve sipariş numarasının yazılması gereklidir.

7.2.2. Ürünün tesliminden sonra alıcıya ait kredi kartı, alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması sebebiyle ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini satıcıya ödememesi durumunda alıcının kendisine teslim edilmiş ürünü 10 gün içinde satıcıya göndermesi zorunludur. Bu tür durumlarda kargo ücretleri alıcıya aittir.

Madde-8. Cayma Hakkı

8.1. Alıcı, ürünü teslim aldığı tarihten itibaren on dört(14) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin bu sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

8.2. Ancak kanunen aşağıda belirtilen ürünlere ilişkin sözleşmelerde, kullanılmamış veya istifade edilmemiş olsa dahi, alıcının cayma hakkı bulunmamaktadır:

8.2.1. Alıcının özel istekleri veya onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünler, üzerinde değişiklik veya ilaveler yapılarak kişiye ya da kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler ya da alıcı siparişine istinaden yurt içinden temin veya yurt dışından ithal edilen özel ürünler

8.2.2. Kozmetik vb. gibi çabuk bozulabilen ya da son kullanma tarihi geçebilecek ürünler

8.2.3. Kozmetik, mayo, iç giyim vb. ürünler teslimden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış ve iadesi sağlık veya hijyen açısından uygun olmayan ürünler

8.2.4. Teslimden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler

8.2.5. Ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış kitap, CD, DVD, ses ve görüntü kayıtları, yazılımlar vb. dijital içerikli her türlü ürün

8.2.6. Genel olarak ilgili mevzuat uyarınca mesafeli satış kapsamı dışında kabul edilen diğer durumlar ile alıcının ürünü/ürünleri  ticari veya mesleki amaçla satın aldığı haller.

8.3. Cayma hakkı kullanımının mümkün olduğu durumlarda alıcı,  cayma süresi içinde ürünü, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmadığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan kanun gereği sorumludur.  Buna göre,  cayma süresi dolana kadar ürünün kullanım talimatlarına, teknik özelliklerine ve işleyişine uygun bir şekilde kullanılmamasından ötürü değişiklik veya bozulma olursa alıcı cayma hakkını kaybeder.

8.4. Alıcının cayma hakkını kullanacağı durumlarda, ürünün teslim edildiği tarihten itibaren on dört(14) günlük süre içinde cayma hakkını kullandığına dair açık bir bildirimi satıcıya yöneltmiş (yukarıda belirtilen iletişim adreslerine sözlü veya yazılı olarak) olması yeterlidir. Sözleşmeden cayma hakkının süresi içerisinde kullanılması durumunda, ürünün azami on (10) gün içerisinde, giderleri alıcıya ait olmak üzere satıcının yukarıdaki adresine gönderilmesi zorunludur. İnternet sitesinde ürün iadeleri için anlaşmalı kargo şirketi belirtilmiş ise, alıcı, ürünü kargo şirketinin herhangi bir şubesinden gönderebilir, bu takdirde alıcıdan masraf alınmaz.

8.5. Ürün iade işleminde ürünün kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

8.6. Vergi mevzuatı uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için alıcı,  mal ile birlikte teslim edilen satıcıya ait iki(2) adet faturanın alt kısmındaki iade bölümlerini eksiksiz ve doğru şekilde doldurduktan sonra imzalayarak bir nüshasını ürün ile birlikte satıcıya göndermesi diğer nüshasını da uhdesinde tutması gerekmektedir.

8.7. Yukarıda belirtilen iade prosedürünün alıcı tarafından eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilmesi şartı ile satıcı, cayma bildirimini içeren faturanın ürünle birlikte kendisine ulaşmasından itibaren en geç on gün(10) içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve varsa tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi tüketiciye hiçbir masraf yüklemeden iade edecektir.

8.8. Teslim alınmış olan malın değerinin azalması veya iadeyi imkansız kılan bir nedenin varlığı cayma hakkının kullanılmasına engel değildir. Ancak değer azalması veya iadenin imkansızlaşması tüketicinin kusurundan kaynaklanıyorsa satıcıya malın değerini veya değerindeki azalmayı tazmin etmesi gerekir. 

8.9. Ürün iadesi için durum öncelikli olarak müşteri hizmetlerine iletilmelidir. Ürünün iade olarak gönderilme bilgisi, satıcı tarafından müşteriye iletilir. Bu görüşmeden sonra alıcı, ürünü iade ile ilgili bilgileri içeren fatura ile birlikte alıcı adresine teslimatı yapan kargo şirketi aracılığıyla satıcıya ulaştırmalıdır. Satıcıya ulaşan iade ürün, işbu sözleşmede belirtilen koşulları sağladığı takdirde iade olarak kabul edilir ve geri ödemesi de alıcı kredi kartına/hesabına yapılır. Ürün iade edilmeden bedel iadesi yapılmaz. Kredi kartına yapılan iadelerin kredi kartı hesaplarına yansıma süresi ilgili bankanın tasarrufundadır. 

8.10. Alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa kredi kartına iade prosedürü şu şekilde uygulanacaktır: Alıcı, ürünü kredi kartına kaç taksit ile almışsa ilgili banka iade işlemini aynı taksit sayısı ve prosedürü ile yapacaktır.

8.11. Kredi kartı ile alınmış ürünün iadesi durumunda satıcı, banka ile yapmış olduğu anlaşma gereği ücret iadesinin nakit olarak yapamaz.

Madde-9. Kişisel Bilgilerin Korunması ve Gizlilik

9.1. Alıcı tarafından işbu sözleşmede belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak amacı ile satıcıya bildirilen bilgiler, satıcı tarafından 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır. Alıcı tarafından internet sitesinde girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, satıcı tarafındaki  sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber söz konusu bilgiler alıcı cihazından girildiğinde alıcı tarafında korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu alıcıya aittir.

9.2. Alıcının internet sitesine üyeliği ve alışverişleri sırasında edinilen bilgileri satıcı, muhtelif ürün ve hizmetlerin sağlanması  ve her türlü bilgilendirme, reklam-tanıtım, promosyon, satış, pazarlama, kredi kartı ve üyelik uygulamaları amaçlı yapılacak elektronik ve diğer ticari-sosyal iletişimler için, belirtilenler ve halefleri nezdinde süresiz olarak veya öngörecekleri süre ile kayda alınabilir, basılı ve manyetik arşivlerde saklanabilir, gerekli görülen hallerde güncellenebilir, paylaşılabilir, aktarılabilir, transfer edilebilir, kullanılabilir ve sair suretlerle işlenebilir. Bu veriler ayrıca kanunen gereken durumlarda ilgili merci ve mahkemelere iletilebilir. Alıcı, kişisel olan veya olmayan mevcut ve yeni bilgilerinin, kişisel verilerin korunması hakkında mevzuat ile elektronik ticaret mevzuatına uygun biçimde yukarıdaki kapsamda kullanımına, paylaşımına, işlenmesine ve kendisine ticari olan-olmayan elektronik iletişim kurulmasına muvafakat edip izin vermiştir

9.3. Alıcı, satıcıya belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı, işlenmelerini ve/veya iletişimleri her zaman için durdurabilir. Alıcının bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına yapılan iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur. Ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir.

9.4. Alıcı, dilerse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde bu zararların giderilmesi gibi konularda satıcıya her zaman yukarıdaki iletişim kanallarından başvurabilir ve bilgi alabilir. Alıcının bu hususlardaki başvuru ve talepleri, yasal azami süreler içinde yerine getirilecek yahut hukuki gerekçesi tarafına açıklanarak kabul edilmeyebilecektir.

9.5. Satıcı, yukarıdaki konularda gerekli gördüğü her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar. Bu değişiklikler, satıcı tarafından internet sitesinden veya diğer uygun yöntemler ile duyurulduğu andan itibaren geçerli olur.

9.6. İnternet sitesinden ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir, oluşabilecek ihtilaflar ile menfi neticelerinden satıcı sorumlu değildir.

Madde-10. Bu Sözleşmeden Doğacak İhtilaflarda Yetkili Yargı Mercileri ve Alıcının Kanuni Başvuru Yolları

10.1. Bu sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca kanun gereği her yıl belirlenen-ilan edilen  parasal sınırlar dahilinde il ve ilçe Tüketici Hakem Heyetleri, bu sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri görevlidir. Alıcı, bu çerçevede, kendisinin veya dilerse satıcının yerleşim yerindeki (ikametgahındaki) yetkili Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesi'ne başvurabilir.